آدرس شرکت جهان کولر:

رشت-گلسار-ابتدای گلباغ نماز-ساختمان رویال-طبقه 5

سایت کولرگازی : www.coolergazi.com

masoudtavanarad@gmail.com