<< با مشتری صمیمی و صادق باشیم >>

*شما در شرکت جهان کولر چه اهدافی را دنبال میکنید؟

به  اختصار  میتوان گفت  که هدف از تاسیس و ثبت این  شرکت  به عنوان  اولین  مرکز  تخصصی سیستم های  تهویه مطبوع در حوزه استان 

 گیلان و